କମ୍ପାନୀ ସମ୍ବାଦ |

  • ଆପଣ ବିମାନରେ ଇ-ସିଗାରେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ କି?

    ସାନିଆରୁ ବେଜିଂ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଜଣେ ମହିଳା ତାଙ୍କ ବେକରେ ଏକ ଇ-ସିଗାରେଟ୍ ଉଠାଇ ବିମାନ ଅବତରଣ ସମୟରେ ଧୂମପାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏହା ପାଇ ତୁରନ୍ତ ଏହାକୁ ଅଟକାଇ ପୋଲିସକୁ ଡାକିଥିଲେ।ପରେ ମହିଳାଙ୍କୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ଏୟାରପୋର ଦ୍ୱାରା ସାତ ଦିନ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ...
    ଅଧିକ ପଢ